EUROCOMPONENTSs förslag sträcker sig längre än till själva tillverkningen av MONOLITE®
EUROCOMPONENTSs förslag sträcker sig längre än till själva tillverkningen av MONOLITE® och inkluderar en rad tjänster både innan och efter försäljning:

1. Skräddarsytt projekt

EUROCOMPONENTS erbjuder skräddarsydda prisförslag baserade på kundens behov och smak. För att försäkra sig om att dessa sistnämnda har förståtts så organiserar företaget gratis samtal vars mål är att erhålla en djupare förståelse för byggarbetsplatsens exakta behov och dessutom att erbjuda en mer utförlig beskrivning av EUROCOMPONENTSs arbetssätt och produkter.

Tack vare ett högkvalitativt softwaresystem i 3D så kan EUROCOMPONENTS tekniska avdelning, med extrem precision, virtuellt återskapa miljön som sedan ska förverkligas: detta gör att inga överraskningar dyker upp i slutet av arbetsprocessen. De exekutiva ritningarna, med alla projektets detaljer, överlämnas till kunden.
Vid sidan om projektet så kommer materialprover att visas upp för kunden för att underlätta i valet av inredning och slutbehandling.

2. Konsultation

EUROCOMPONENTS garanterar gratis rådgivning under försäljningsfaserna. Av de föreslagna produktalternativen så konsulterar vi kunden om den mest passande lösningen för just det projektets mål och förväntade prestanda.

3. Leverans och placering

EUROCOMPONENTS kontrollerar förverkligandet av den prefabricerade modulen i varje enskild fas av produktionen för att leverera den helt i enlighet med projektets kriterier.

Vår logistikavdelning organiserar leverans och är alltid noga med att respektera kundens leveransschema.EUROCOMPONENTS ger stöd åt kunden under installationfasen på byggarbetsplatsen och ger professionell rådgivning för att kunna genomföra den på bästa sätt.

4. Assistans efter försäljning

EUROCOMPONENTS assisterar sina kunder även efter att försäljningen av MONOLITE® är avslutad. Som en del i denna tjänst ingår en 10-årig försäkring som täcker alla typer av skador.