MONOLITE® är en allsidig produkt som är anpassad för att användas inom många olika sektorer:

EUROCOMPONENTS har valt de bästa projekten för varje enskild miljö, i hela Europa och i många utomeuropeiska länder.