Smart är en prefabricerad modul i förzinkat stål som både är lätt och enkel att transportera. Tekniska kännetecken

Tekniska kännetecken
 • Förzinkade stålramsprofiler som kopplas ihop utan svetsning.
 • Maximal stabilitet samt snabb och enkel montering.
 • Paneler i högpresterande material: Optimal ljudisolering och hög brandsäkerhet med hänsyn till miljön.
 • Hydrauliska och elektriska installationer som är enkla att inspektera och underhålla: Funktions- och hållbarhetsgaranti.
 • Tekniskt utrymme med hydrauliska och elektriska kopplingar som lätt kan inspektioneras från utsidan av rummet där modulen är placerad.
 • Förenkling av transportfaserna, förflyttning på byggarbetsplatsen och placering i byggnaden/konstruktionen.
bildgalleri
Installation MONOLITE® Smart-modulerna

Tack vare modulernas lätta vikt så kan MONOLITE® Smart-modulerna enkelt transporteras till byggarbetsplatsen. Modulerna spänns fast och lyfts med hjälp av syntetiska remmar och flyttas runt på bjälklaget med hjälp av vagnar, allt det utan att behöva använda lyftkrokar.

Inredning Inredning MONOLITE® Smart-enheten

MONOLITE® Smart-enheten kan inredas med en mängd olika hydrauliska och elektriska installationer, sanitetsprodukter, kakel, klinkers och accessoarer: alla inköpta från de bästa leverantörerna.

Användningsområden Användningsområden
 • Hotellsektor – hotell, lägenhetshotell
 • Bostadssektor – privatbostäder, studentbostäder, resorts
 • Sjukhussektor – vårdhem, ålderdomshem, sjukhus
Varför Smart?

MONOLITE® Smart-modulerna är det maximala valet vid torrbyggen (det vill säga byggen utan sammanhållande medel för att cellen ska gå att rivas med lätthet om det ska utföras en kontroll eller inspektion i framtiden) och föredras när det är nödvändigt att ge detaljerade och sofistikerade svar samt för byggdesigner med hög prestanda. Tack vare deras lätta vikt så är de speciellt anpassade för att placeras på lättare bjälklag och på byggarbetsplatser med stor hänsyn till miljön.

Torrbyggen

Torrbyggen garanterar följande kriterier:

 • MONTERING: Lätthanterliga komponenter, enkla att montera ihop och isär.
 • FLEXIBILITET: Föränderliga komponenter (de måste exempelvis tillåta en viss förändring när det gäller distributionen av byggnadens interna utrymmen)
 • ÅTERANVÄNDNING: det är möjligt att demontera, återanvända, återvinna eller smälta ner delarna.