Prefabricerade badrumsmoduler för industri - Quick - designas av EUROCOMPONENTS utifrån ett stort antal standardmodeller och med möjligheten till små personliga anpassningar.

Liksom badrumsmodulen för projekt så levereras även Quick-modulen färdig för installation och användning på plats. När den väl är på plats är det bara att koppla ihop modulens installationer med byggnadens elektriska och hydrauliska system.EXEMPEL PÅ moduler
Prefabricerade badrumsmoduler för industri

Vad är skillnaden mellan badrum för projekt och badrum för industri?

  • Beställning: När det gäller badrum för industri så är det möjligt att lägga in beställningar på enskilda badrum medan det för projektbadrum behövs en kvantitetsbeställning på minst ett hundratal enheter.
  • Tillverknings- och leveranstid: Quick-modulen, som kan utläsas av namnet, är snabbare att tillverka och snabbare att leverera eftersom de är självständiga jämfört med projektmodulen.
  • Användning: Medan projektmodulen utarbetas för att tillfredställa specifika behov så är Quickmodulen utarbetad för mer praktiska behov. Vanligtvis så tillverkas dessa för att sedan användas på företag och i fabriker.

Dessa typer av badrum är tillgängliga i armerad betong (MONOLITE® Concrete).
Det prefabricerade badrummet för företaget, redo att installeras.