EUROCOMPONENTS tror att det sociala ansvaret inte bara bidrar till företagets utveckling och konkurrenskraft men framförallt till det kollektiva välbefinnandet.

Definitionen av ett företags sociala ansvar är strävan mot att tillfredställa berörda intressenters miljö- och sociala förväntningar genom att inkludera dessa i företagets arbetssätt.

Ansvar för miljön.
Att vara ansvarig betyder först och främst att ta hand om miljön runtomkring oss.
För den här anledningen så uppmärksammar EUROCOMPONENTS:

  • Städning av miljöer såväl inne som ute;
  • Sortering av avfall;
  • Kvalité och säkerhet när det kommer till råmaterial som används i produktionen av våra produkter;
  • Energisparande: I fabriken används maskiner med låg energiförbrukning och energin vi använder kommer från förnybara energikällor. EUROCOMPONENTS är faktiskt den enda tillverkaren bland de europeiska konkurrenterna som äger en solpanelsanläggning som producerar circa 1MW.

Företagets dagliga åtagande när det gäller miljö och hållbarhet styrks av den innehavda miljö-certifieringen ISO 14001.
FILM OM FÖRETAGET

Ansvar för individen.
Att vara ansvarig betyder också att ens egna produkter hela tiden blir mer och mer fördelaktiga för deras användare, framförallt för de med speciella behov. Utifrån dessa kriterier har EUROCOMPONENTS studerat och utvecklat prefabricerade moduler som är speciellt anpassade för rörelsehindrade personer.