Att anförtro sig åt EUROCOMPONENTS betyder att välja en kvalitetscertifierad produkt som tillverkas genom företagsprocesser som är erkända av ackrediterade organisationer.


Produktcertifieringar:

Eurocomponents badrumsmodul Monolite Smart består av betonggolv samt vägg- och takkonstruktion av metallram och intern fibergipsskiva. Monolite Smart-modulens vägg kan kompletteras med ett mellanskikt av isolering och bekläs med ytterskiva för att uppnå önskad ljudisolering och brandklass.

Företagscertifieringar:
  • ISO 9001 Certifiering för hantering av kvalitetskontroll
  • ISO 14001 Certifiering för miljövänlig avfallshantering
FÖRSÄKRING
  • 10 ÅRS PRODUKT-ANSVARSFÖRSÄKRING